خیلــﮯ سختـﮧ...

ساخت وبلاگ
چکیده : خیلــﮯ سختـﮧ عاشق ... با عنوان : خیلــﮯ سختـﮧ... بخوانید :

خیلــﮯ سختـﮧ

              عاشق کســـﮯ باشـﮯ که حتـﮯ روحشم خبر نـداره !!!!! 

   اما خیلی شیرینـﮧ کـﮧ

                یـــــواشکی عاشقانـــــــﮧ ...!! 

   نگاش کنـﮯ و بگـﮯ:   

                     آخـﮧ لامصب خیلـﮯ دوست دارمممم....

خیلــﮯ سختـﮧ... خیلــﮯ سختـﮧ... خیلــﮯ سختـﮧ... خیلــﮯ سختـﮧ... خیلــﮯ سختـﮧ... خیلــﮯ سختـﮧ... ,...
نویسنده : یاسمن بازدید : 316 تاريخ : چهارشنبه 20 آذر 1392 ساعت: 11 بعد از ظهر