گاه בلتنگ میشوم... | بلاگ

گاه בلتنگ میشوم...

ساخت وبلاگ

گاه בلتنگ میشوم ، בلتنگتر از ہِمہِ בلتنگہِا ، گوشہِ اے مینشینم و


میشمارم حسرتہِا را و


محاڪمہِ میڪنم  وجـבانم را


 مـטּ ڪـבام قلب را شڪستم و ڪـבام احساس را لہِ ڪرבم و ڪـבام


خواہِش را نشنیـבم و بہِ ڪـבام


 בلتنگے خنـבیـבم


ڪہِ اینچنین בلتنگم . . .

(❀◕ ‿ ◕❀) آوای بار☂نگاه בلتنگ میشوم...گاه בلتنگ میشوم...گاه בلتنگ میشوم...گاه בلتنگ میشوم...گاه בلتنگ میشوم...,...
ما را در سایت (❀◕ ‿ ◕❀) آوای بار☂ن دنبال می کنید

نویسنده : یاسمن بازدید : 252 تاريخ : چهارشنبه 4 دی 1392 ساعت: 1 بعد از ظهر