تنہِایے

ساخت وبلاگ
چکیده : میخواہِم برایت تنہِایے را معنے کنم! در ساحل ڪنار دریا ایستاده اے , ہِواے سرد , صداے م... با عنوان : تنہِایے بخوانید :میخواہِم برایت تنہِایے را معنے کنم!

 در ساحل ڪنار دریا ایستاده اے ,

 ہِواے سرد ,

 صداے موج

 انتظار انتظار انتظار

 بہِ خودت مے آیے 
  . . . . . .

 یادت مے آید دیگر نہِ ڪسے است ڪہِ از پشت بغلت ڪند ,

 نہِ دستے ڪہِ شانہِ ہِایت را بگیرد ,

 نہِ صداے ڪہِ قشنگ تر از صداے دریا باشد

 اسم این تنہِایے است


تنہِایے تنہِایے تنہِایے تنہِایے تنہِایے تنہِایے تنہِایے تنہِایے تنہِایے تنہِایے تنہِایے تنہِایے تنہِایے تنہِایے ,...
نویسنده : یاسمن بازدید : 242 تاريخ : چهارشنبه 4 دی 1392 ساعت: 8 بعد از ظهر